For egen og efterkommeres skyld må vi bekæmpe de samfundsvirus, der hærger.

                - en hjemmeside baseret på tilgængelig materiale og virkelighedens verden                

 

SAMFUNDSVIRUS

FORMÅLET      >>>

Er du enig i og vil du hjælpe med at fremme oplysningerne om  denne hjemmesides indhold

 - send adr.

anti-samfundsvirus.dk

til venner og bekendte

Tænk uselvisk over dit ansvar for fremtidens Danmark og vore børn:

Denne hjemmesides forfattere ønsker at bekæmpe den florerende samfundsvirus (som truer med at ødelægge vore efterkommeres muligheder) og gøre op med udnyttelse,

misbrug og manipulation af almindelige mennesker i landet,

og således vise et værktøj, der kan bruges til bedre at leve et

liv uden at blive offer for andres udnyttende og fordummende

påhit.
Det er en betingelse for disse forfattere, at de pålægger sig

selv objektivitet i forhold til de forudsætninger og de systemer, som behandles og anvender et jævnt og direkte sprogbrug.
Det er ligeledes en betingelse, at man ikke har læst sig til en enøjet og bedrevidende opfattelse af sig selv og sin "stand"

(Erasmus Montanus syndromet), men har bevaret jordforbindelsen.                                          se  FORORD  her

 

SKAL DEN DANSKE KULTUR TILPASSE SIG ISLAMISK ØRKENKULTUR? 

 HUSK FØRST SOM SIDST:

  Det kan aldrig være andre end den oprindelige danske    

  befolkning, der bærer ansvaret for samfundets tilstand.

 

       Islams ansigt

      KLIK her og se

  en skjult virkelighed

Sharialovgivning indføres punktvis i Danmark:

Islamisk kampagne og terror imod JyllandsPostens karikaturtegninger af Muhammed søger begrænsning af ytringsfriheden og dermed en ændring af retsstatens love

 

       landsskadelig

     KLIK her og se

  en skjult virkelighed

        virksomhed

Vi havde et fredeligt velfungerende demokrati

Vi har fået et flosset demokrati med et islamisk parallelsamfund

Vi får et utrygt, ufredeligt samfund, med tiltagende kriminalitet

og ulovligheder og med sikkerhed et islamisk flertal i ca. 2055,

som vil indføre et 1400 år gammelt Koranbaseret samfund

 - samt nu en art borgerkrig som en fremtidig kendsgerning

 

  godhedsindustrien

      KLIK her og se

  en skjult virkelighed

Godhedsindustrien lever sit eget liv for udøvernes velfærd:

Med begge øjne lukket for den virkelige verden udøver godhedsindustrien sit virke uden hensyn til, om det er de nødstedte mennesker, som får hjælpen eller ej

 

             "ismer"

      KLIK her og se   

  en skjult virkelighed

Mennesker har behov for tryghed fra vugge til

grav - først forældrene,

senere andet at tro på

  se   TRYGHED   her

Da der kun kan være én sandhed, hvis nogen overhovedet, er de fleste "ismer" beregnet til at manipulere godtroende mennesker med - de som alene har et naturlig behov for et 

"ståsted" og noget håndgribeligt i tilværelsen at støtte sig til.

Fred og fordragelighed i verden opnås kun, hvis mennesker ikke lader sig manipulere og bruge som "nyttige idioter" af superegoister, men uegennyttigt vil være en værdig del af et demokratisk samfund med lige respekt og mulighed for alle.

 

         demokrati

      KLIK her og se

  en skjult virkelighed

Demokrati er den absolutte mest retfærdige styrelsesform

både i menneskers hverdag og på landsplan.

Som med alle værdifulde ting bliver et demokrati uafbrudt

bekæmpet af magtsyge mennesker i magt- og berigelsesøjemed.

 

        multietnisk

      KLIK her og se

  en skjult virkelighed

Bevar dansk demokrati

se LOVFORSLAG her

Uden direkte at tage stilling til det ønskelige i et multietnisk samfund, beskrives de påvirkninger og problemer i samfundet, som er en følge af indvandringen - bl.a. ca. 81 mia. kr. i 2003.

18 æresdrab i egen islamisk familie fra 1994 - 2003 i Danmark

Integration/tilpasning af islam og den islamisk kultur er iflg.

Koranen/Sharia en dødssynd mod Allah

(gud) og derfor reelt en umulighed              se NØGLETAL her

         integration

      KLIK her og se

  en skjult virkelighed

Ordet integration betyder iflg. dansk ordbog og normal fortolkning, at 2 kulturer ligeligt (50%) tilpasser sig hinanden

 - altså har politikkerne bestemt, at etniske danskere og Danmark skal tilpasse det danske samfund 50% til det rabiate

islamiske - udenfor enhver tvivl "landsskadelig virksomhed"

 

           racisme

      KLIK her og se

  en skjult virkelighed

Falske racismebeskyldninger bliver i flæng anvendt af  

smagsdommere og ringbindsapostle.

Der er i Danmark vedtaget en racismelov, der 99% anvendes 

imod etniske danskere, også selvom et ordvalg er korrekt.

 

            terror

      KLIK her og se

  en skjult virkelighed

 Med baggrund i den islamiske religion, bliver der udført mange

 kriminelle handlinger under dække af "hellig krig"

  - World Trade Center, Bali, Madrid, London, Beslam osv.

 

     smagsdommere

       KLIK her og se

   en skjult virkelighed

                                  

Alm. mennesker bliver behandlet nedladende og mindreværdigt af smagsdommere, der reelt er "dummere" på alt andet end netop det emne, som er deres fag, som de naturligt har brugt megen tid på og er derfor "fjernt" fra det alm. jævne samfund.

 

       lige for loven

       KLIK her og se

   en skjult virkelighed

Politikerne, embedsmandsvældet, domstolene, advokaterne og politiet har ofte en unaturlig og stærk akademisk opfattelse af,

  hvordan det i virkelighedens verden er at være

                                                                            "lige for loven".

 

   EU og FN - fakta

       KLIK her og se

   en skjult virkelighed

  EU`s problemer er enorme og omkostelige ofte på usaglig vis,

  og når de nye medlemslande er integreret i EU, vil uvæsnet

  tiltage i gigantisk omfang.

  Det er en kendsgerning, at de meget belæste og "kloge"  

  bureaukrater/politikere er aldeles uegnet til at forestå ledelse

  og adm. af større virksomheder - herunder EU.